Ældres søvnbehov og søvnmønster

Efterhånden som vi bliver ældre ændres vores søvnmønster, men selvom de fleste af os nok har hørt at søvnbehovet bliver mindre med alderen, er det faktisk ikke nødvendigvis tilfældet.

Mange ældre mennesker vil opleve at de sover kortere tid om natten, og flere undersøgelser viser da også at nattesøvnen bliver kortere. Der er dog andre undersøgelser der tyder på, at den totale mængde søvn i løbet af 24 timer er mere eller mindre konstant. Det skyldes at vi, når vi kommer op i alderen, har større tendens til at hvile os i løbet af dagen. En mulighed mange i den arbejdsdygtige alder ikke har.

Det vides ikke med sikkerhed hvorfor vi sover mindre om natten når vi bliver ældre, men meget tyder på at det er en kombination af mindre søvnbehov og at evnen til at sove mange timer i træk mindskes. Blandt andet ved vi fra undersøgelser at ældre mennesker befinder sig kortere tid i den såkaldte non-REM søvn, som er den dybe drømmeløse søvn, men samme undersøgelse viser også at det ikke har en negativ påvirkning.

Hormoner, aktivitet og døgnrytme

Det lavere søvnbehov kan formodentlig forklares med mindre aktivitet i løbet af dagen, og ændring i hormonproduktion. Hormonerne også har betydning for soveevnen som især bliver påvirket af søvnhormonet melatonin, men også af ændringer i væksthormoner og kønshormoner.

Vores døgnrytme forskyder sig også med alderen, og når bliver gamle vil de fleste af os opleve at vi går betydeligt tidligere i seng og står tidligere op end vi gjorde da vi var helt unge. For teenagere er det lige omvendt og vi ved at deres døgnrytme er forskudt med cirka halvanden time.

Andre ting der spiller ind på det ændrede søvnmønster er sygdomme, medicin og den helt store søvn-ødelægger nattetisseri. Som nævnt i artiklen med 15 gode tips til en bedre nattesøvn, skal du gøre noget ved det hvis du skal op og tisse mere end en gang hver nat.

Evolution, overlevelse og flokadfærd

En ny interessant undersøgelse peger på at de aldersbetingede ændringer i søvnmønstre, også kan skyldes at det giver en gruppe mennesker bedre mulighed for at reagere på fare om natten.

Forskerne udstyrede 33 voksne i en lille landsby i bushen i Tanzania med aktivitetsmålere, som gjorde at de kunne måle aktivitetsniveauet blandt alle i gruppen. Resultatet af studiet var, at der i løbet af de 20 dage gruppen blev observeret, kun var 18 minutter sammenlagt hvor alle 33 sov tungt. Resten af tiden var der mindst en af de 33 personer der var aktiv.

Hvad end årsagen er, kan vi være ret sikre på at vores søvnmønster og søvnbehov ændrer sig gennem livet, og hvis du vil passe på dig selv og dit helbred er deten god idé at tilpasse sig disse ændringer.

Kilder:

https://academic.oup.com/sleep/article-lookup/doi/10.1093/sleep/33.2.211
http://www.vidensraad.dk/Videntema/soevn-og-sundhed
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/284/1858/20170967