Halver din varmeregning med en varmepumpe

En varmepumpe kan spare dig for op til halvdelen af din varmeregning, hvis du i dag har olie- eller gasfyr.
Varmepupmer er også gode for miljøet, og virker også selvom det er koldt udenfor.

En varmepumpeløsning kan bedst svare sig hvis du har gas- eller oliefyr. Fjernvarme er en relativt billig og miljøvenlig opvarmningsløsning, så hvis det er sådan du i dag opvarmer dit hus, bør du nok ikke skifte til et varmepumpeanlæg.

Den mest effektive type varmepumpeløsning i det danske klima er et såkaldt jordvarmeanlæg, men det kræver du har lidt plads i haven til at grave nogle slanger ned. Nogle tror at varmepumper kun virker når det er varmt udenfor, men de virker også selvom det er koldt.

Hvordan virker en varmepumpe

En varmepumpe flytter varme fra et sted til et andet og kan bruges til at køle eller opvarme, alt afhængig af hvilken retning varmen pumpes. Varmepumper kan optage varmenergi fra luften eller jorden.

En varmepumpe er ganske enkelt et apparat der flytter, eller “pupmper” varme fra et sted til et andet. Du kender allerede princippet fra dit køleskab. Når du tænder dit køleskab flytter du varmen indefra køleskabet, om til det store metalstativ på bagsiden af køleskabet.

Her i danmark er vi mest interesserede i at pupme varmen ind i huset, men det er det samme princip du udnytter når du tænder for dit airconditionanlæg i bilen eller på hotelværelset på ferien. Her flytte du bare varmen væk fra det rum du opholder dig i.

Varmepumper kan optage varmen fra luften eller jorden, og afgive den direkte til luften i huset, eller til vand som kan cirkuleres i almindelige radiatore

Når vi snakker om varmepumper tænker du måske på de “små” apparater der ofte bruges til at opvarme små kolonihave- og sommerhuse. Den type varmepumpe er af “luft til luft” typen, og fungerer, som navnet antyder, ved at optage varmen fra luften udenfor huset og blæse den ud i lokalet inde i huset. Der findes også anlæg der optager varmen fra jorden eller luften, og afgiver den til vand, som så kan bruges til at opvarme boligen ved hjælp af almindelige radiatore. En varmepumpe der optager varmen fra jorden kaldes ofte et jordvarmeanlæg.

Støj fra varmepumper

Et spørgsmål som ofte bliver stillet i forbindelse med varmepumper er, “Larmer en varmepumpe?” Det korte svar er, “Ja!”
Der er flere komponenter i en varmepumpe, der kan støje. Dels er der en kompressor, og dels er der i nogle typer en blæser, der flytter luften. Hvor meget varmepumpen støjer afhænger af flere faktorer, i særdeleshed model og type.

De 3 varmepumpe støjtip

  • Køb en varmepumpe i god kvalitet, der larmer så lidt som muligt
  • Placer varmepumpen langt fra soveværelser
  • Placer varmepumpen hvor den generer naboer mindst muligt

Der er meget stor forskel på hvor meget de enkelte modeller og typer larmer. Luft til luft typerne flytter den varme luft ved hjælp af en blæser, og det vil naturligvis skabe meget mere støj end en vand til vand varrmepumpe. Der udover er der også en tendens til at de billigere pumper larmer betydeligt mere end de lidt dyrere modeller af højere kvalitet.
Meget af støjen fra en varmepumpe er lavfrekvent støj. Det vil sige dybe brumme- eller summelyde. Lavfrekvent støj kan især være et stort problem for nattesøvnen, og ikke mindst eventuelle naboer.

Hvad kan man gøre ved støjen.

Det vigtigste er at købe en varmepumpe der larmer så lidt som muligt, og der er kæmpe stor forskel på støjniveauet for de forskellige modeller på markedet. Vær opmærksom på at for hver ekstra 3 dB, er lydtrykket dobbelt så højt. Du kan læse meget mere om Decibell og støj i denne artikel.
Tænk over hvor du placerer varmepumpen.
Da støjen især kan forstyrre din søvn gælder det om, at placerer varmepumpen så lang fra soveværelset som muligt.
Prøv også at sørge for, at tænke over hvordan pumpen er placeret i forhold til naboerne. Dels er det ikke rimeligt at naboerne skal generes af “din” støj, og dels kan du risikere at skulle fjerne varmepumpen igen, hvis naboerne skulle få medhold i en eventuel klage.

Besparelsen i sommerhuset kan gå tabt

Hvis du skifter fra el-varme til en varmepumpe i dit sommerhus, skal du passe på at hele besparelsen ikke bliver fyret af på ekstra varme. Det er ikke ualmindeligt, at høre om besparelser på op til 2 trediedele af din nuværende varmeregning, hvis du skifter til en varmepume i stedet for elvarme. Problemet er bare, at du kun kan opnå den besparelse hvis du Ikke ændrer dine energivaner.
En rapport af Statens Byggeforskningsinstitut og Aalborg Universitet fra sidste år viser, at mange sommerhusejere har en tendens til, at ændre deres vaner når de skifter fra el-varme til en varmepumpeløsning. Hvis du har lyst kan du selv downloade den 162 sider lange rapport her. Den korte konklusion på rapporten er, at mange ingenting sparer fordi de varmer mere op.
Teoretisk kan du spare omkring 60% på varmeregningen, men mange sommerhusejere opnår ingen besparelse.

Den manglende besparelse skyldes 3 ting

  • Mange vælger at holde en højere temparatur efter de har fået skiftet el-varmen ud med en varmepumpeløsning
  • For at holde sommerhuset frostfrit i vinterperioden, vælger mange at sæte varmepumpen på lavest mulige temparatur i denne periode. Problemet er, at for mange varmepumper er det 16 grader. El-varme kan typisk sættes på meget lavere vintertemparatur, eksempelvis 5 grader.
  • Mange varmepumper kan også fungere som airconditionanlæg, og derfor bruger mange også energi på at køle på tidspunkter hvor de før ikke brugte noget energi

Hvis målet med at få en varmepumpe er at spare penge, gælder det altså om, at passe på at du ikke ændrer dine forbrugsvaner for meget.